Cursos

Descarregar en pdf el Calendari 2019-2020 > Clic aqui
Descarregar en pdf el Reglament intern de l'escola > Clic aqui


RELATIVE MUSIC ofereix diferents tipus de classes pels instruments moderns.
Els tipus de classes es divideixen en 3 apartats principals:

1- CLASSES COL.LECTIVES DE 30 MINUTS PER SETMANA

Aquest tipus de classes constitueix una primera opció que permet aprendre a treballar les bases de l’instrument i adquirir els coneixements principals per
tal de poder interpretar cançons i dominar les tècniques elementals. Les classes estan formades per grups de 5 alumnes com a màxim, el que permet un seguiment personalitzat per part del professor. Per les classes col.lectives és necessari adquirir els llibres corresponents a cada curs per tal de poder treballar amb el grup de manera unificada.

2- CLASSES COL.LECTIVES DE 60 MINUTS PER SETMANA

Aquesta opció permet aprofundir en els coneixements dels instruments i adquirir solidesa en els àmbits tècnics i teòrics. També es treballen cançons amb el conjunt del grup. Aquesta interacció entre els alumnes els prepara per poder tocar amb d’altres músics i els dota d’unes bases sòlides. Per les classes col.lectives d’una hora també és necessari adquirir els llibres corresponents a cada curs per tal de poder treballar amb el grup.

3- CLASSES PARTICULARS DE 60 MINUTS PER SETMANA

Modalitat pensada per aquells que desitgen poder avançar en el domini de l’instrument al seu ritme, i que permet copsar l’atenció del professor de manera completament personalitzada. Aquesta opció també fa possible la flexibilitat de poder atendre peticions personals de l’alumne sobre determinats aprenentatges,
com ara profunditzar en certs estils musicals o en tècniques més avançades.

4- CLASSES PER TOCAR EN DIRECTE (COMBOS)

Els combos constitueixen classes de 30 min. setmanals en els que diferents alumnes de l’escola son agrupats per treballar un repertori que els permet tocar en directe. Els assajos es realitzen a l’escola i son dirigits per un professor. El centre organitza per a ells un mínim de
3 concerts durant el curs escolar per tal de que puguin gaudir de l’experiència de tocar en directe i agafar solidesa a l’escenari. Aquesta modalitat es pot combinar amb els altres tipus de classes.

5- TITULACIONS OFICIALS HOMOLOGADES AMB EL PLA BOLOGNA.

Tots alumnes matriculats a l’escola disposen de l’opció d’adquirir els graus oficials dels seus instruments. RELATIVE-MUSIC es la delegació oficial de al Principat d’Andorra, i imparteix el seu mètode per tal que els alumnes que u desitgin, es puguin examinar a final de curs, obtenint les titulacions oficials corresponents al seu nivell.